معنی کلمه طعم پیاز و جعفری به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به پیاز به انگلیسی in نوامبر 2, 2019

معنی کلمه طعم پیاز و جعفری به انگلیسی می شود Onion&parsley taste

Leave a Reply